+48 58 324 81 00
+48 519 166 307

1°C

Gdańsk

Cloudy


Wybierz język:

Zarezerwuj swój pobyt !
  • slider_sport3
  • slider_sport2
  • slider_sport1
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU AKADEMICKIEGO

 

Akademicki Związek Sportowy powstał w 1909 roku. Wydarzenie to było wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechnienia nowego modelu człowieka, czyli sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również fizycznie. Okres międzywojenny w AZS to gwałtowny rozwój sportu wyczynowego, powstaje wiele klubów sportowych, a członkowie AZS stają się prekursorami nowych dyscyplin sportu takich jak wioślarstwo, lekka atletyka, tenis, szermierka i narciarstwo.

Obecnie Akademicki Związek Sportowy najbardziej liczną organizacją akademicką, która działa w uczelniach wyższych. To 318 klubów na uczelniach państwowych i niepublicznych oraz ponad 50 000 członków (stan na 30 czerwca 2008 r.), uczestniczących w rozgrywkach sportowych dla środowiska akademickiego na skalę ogólnopolską. Swoich sympatyków zyskała głównie dzięki promocji zdrowego stylu życia, rozwoju kultury fizycznej oraz wychowaniu młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.

AZS posiada trzy Centralne Ośrodki Sportu Akademickiego: COSA w Gdańsku-Górkach Zachodnich, posiadający markę GALION, COSA w Wilkasach k. Giżycka, COSA w Zieleńcu.

Kierunki działalności AZS COSA to krzewienie sportu wyczynowego oraz powszechnego, aktywnego wypoczynku i rekreacji, działalność usługowa związana z organizacją i sprzedażą produktów turystycznych i biznesowych.

 

AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego
Ośrodek w Gdańsku - Górki Zachodnie
ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk

+48 58 324 81 00
+48 519 166 307
recepcja@hotelgalion.pl