Zamawiający:

Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny
Warszawa 00-056, ul. Kredytowa 1A

Faks do korespondencji w sprawie zapytania: (58) 304 18 56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer NIP: 5260250989
numer REGON: 000777237

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na realizację Zadania inwestycyjnego pn.:
Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019
(dalej „Zamówienie”),

I. Przedmiot zamówienia

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na dostarczeniu i montażu elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Górkach Zachodnich na terenie AZS. W ramach zagospodarowania projektuje się zgodnie z programem OSA, 3 strefy małej architekturys
  • 1. plac zabawy
  • 2. Strefę relaksu
  • 3. Siłownię zewnętrzną
  • Wszystkie 3 tereny będą ogólnodostępne, plac zabaw będzie ogrodzony ogrodzeniem o wysokości 80cm, pozostałe tereny bez ogrodzenia.
 • 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  • Dostawa i montaż - orbitrek 1 szt
  • Dostawa i montaż - wyciąg górny 1 szt
  • Dostawa i montaż - prasa nożna 1 szt
  • Dostawa i montaż - wioślarz 1 szt
  • Dostawa i montaż – twister wahadło 1 szt
  • Dostawa i montaż - ławeczka 1 szt
  • Dostawa i montaż - tablica z regulaminem 2 szt
  • Dostawa i montaż - karuzela tarczowa śr 150 cm - szt 1
  • Dostawa i montaż - huśtawka bocianie gniazdo - szt 1
  • Dostawa i montaż - zestaw sprawnościowy 80A - szt 1
  • Dostawa i montaż - trampolina ziemna 1x1 - szt 1
  • Dostawa i montaż stołu do szachów - szt 1
  • Dostawa i montaż - tablica informacyjna OSA - szt 1
  • Dostawa i montaż - kosze na śmieci szt 2
  • Dostawa i montaż - ławki parkowe – szt. 4

II. Zakres robót

 • 1. Roboty związane z zagospodarowanie terenu i montaż urządzeń i elementów małej architektury
  • Plac zabaw
   Pod urządzeniami wykonanie nawierzchni bezpiecznej ( piasek/żwir atestowany). Pozostała powierzchnia placu zabaw wykonana z nawierzchni trawiastej.
  • Siłownia zewnętrzna
   Pod urządzeniami siłowni wykonanie nawierzchni bezpiecznej ( piasek/żwir atestowany). Pozostała powierzchnia placu zabaw wykonana z nawierzchni trawiastej. Odległości między urządzeniami muszą uwzględniać strefy bezpieczeństwa deklarowane przez producentów.
 • 2. Roboty ziemne i drogowe związane z wykonaniem nawierzchni:
  wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocą liny lub zapór drogowych oraz tablic informacyjnych, w zakresie montażu urządzeń i małej architektury, należy bezwzględnie trzymać się wytycznych dostawcy elementów zagospodarowania, roboty budowlane. Roboty ziemne oraz wykopy związane z kotwieniem, fundamentowanie, mocowanie urządzeń wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością, ze względu na dużą ilość sieci uzbrojenia podziemnego na terenie objętym opracowaniem. Ze względu na dużą ilość czynnych sieci i innych funkcjonujących elementów zagospodarowania terenu i uzbrojenia należy: Roboty ziemne związane z montażem urządzeń małej architektury wykonywać ze szczególną ostrożnością, w szczególności w miejscach zbliżeń do istniejących elementów zagospodarowania terenu; Roboty ziemne i montażowe związane z wykonaniem wykopów pod fundamenty i inne elementy mocujące wykonywać RĘCZNIE. O wszelkich odsłoniętych elementach sieci, niezinwentaryzowanych na mapie do celów projektowych niezwłocznie powiadomić Inwestora oraz Projektanta. W razie kolizji projektowanych urządzeń z elementami uzbrojenia terenu niezwłocznie powiadomić Inwestora i Projektanta, roboty wstrzymać, do czasu uzgodnienia rozwiązania z gestorem sieci i Inwestorem.
 • 3. Wykonawca jest zobowiązany do:
  • przestrzegania uwarunkowań zawartych we wszystkich decyzjach, pozwoleniach, uzgodnieniach
  • wykonania tymczasowego ogrodzenia terenu budowy
  • wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i wykonania ewentualnych dróg montażowych na czas prowadzenia robót (z materiałów będących własnością Wykonawcy)
  • utrzymywania w czystości i porządku dróg dojazdowych do terenu budowy, a po zakończeniu Robót (przed zgłoszeniem do odbioru) do przywrócenia do należytego stanu i porządku dróg dojazdowych, terenu budowy, terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy
 • 4. Wszystkie urządzenia winny posiadać aktualne Atesty i dopuszczenia, oraz być zgodne z obowiązującymi Normami. Sposób montażu i kotwienia urządzeń winien być zgodny z wytycznymi Dostawcy, Gwarancja na urządzenia min. 3 lata od daty rozpoczęcia eksploatacji, bądź przekazania Zamawiającemu. Gwarancje na wyposażenie:
  • 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
  • 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
  • 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
  • 3 lata na elementy ruchome

III. Termin realizacji zamówienia:

Wymagane jest wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 września 2019 r.

IV. Termin i sposób składania ofert:

 • Oferty należy złożyć do dnia 20 sierpnia 2019 r. na adres: AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego ośrodek w Gdańsku - Górki Zachodnie, ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie ww. terminu Zamawiający zweryfikuje treść złożonych ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
Szanowni Państwo.
Chcielibyśmy móc kontaktować się z Państwem, przekazując wartościowe treści.
Mając na uwadze ilość wiadomości jakie otrzymujemy na własne skrzynki e-mail oraz przepisy RODO, pragniemy dopasować treści wiadomości do Państwa potrzeb.
Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi.

Jakiego typu wiadomości Państwa interesują:
Akceptuję regulamin Regulamin

Strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania. Korzystając ze strony godzisz się na to.

Oferta specjalna

Oferta specjalna

Oferta sportowa