Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zamawiający:

Akademicki Związek Sportowy

Warszawa 00-056, ul. Kredytowa 1A

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na realizację Zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej

Treść Zapytania ofertowego stanowi Załączniki nr 1 do Ogłoszenia

Dokumentacja projektowa określająca zakres przedmiotu zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym wykonawcom w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 20.10.2021r. do godziny 10.00 na adres: AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego ośrodek w Gdańsku – Górki Zachodnie, ul. Stogi 20, 80-642  Gdańsk.

Pliki do pobrania: